אל ג'י LG

Libero  Libero
» GOLD FIN – ציפוי מגן נגד קורוזיה על סוללת המעבה במזגנים העיליים
» מערכת JET COOL לפיזור טבעי ואחיד של האוויר
» הפעלה אוטומטית לאחר הפסקת חשמל
» אפשרות חיבור טיימר שבת חיצוני
» עבודה בטמפרטורות נמוכות במיוחד
» שקט במיוחד
» ניקוי עצמי (AUTO CLEAN) – ייחודי למזגני L.G ניקוי עצמי לבחירה בשלט להשמדת חיידקים וניקוי מפני מזיקים
Hero   Hero Inverter
» INVERTER – צריכת אנרגיה נמוכה בעיצוב מתקדם
» GOLD FIN – ציפוי מגן נגד קורוזיה על סוללת המעבה במזגנים העיליים
» ערכת JET COOL לפיזור טבעי ואחיד של האוויר
» הפעלה אוטומטית לאחר הפסקת חשמל
» אפשרות חיבור טיימר שבת חיצוני
» עבודה בטמפרטורות נמוכות במיוחד
» שקט במיוחד
View  View Inverter
» INVERTER – צריכת אנרגיה נמוכה בעיצוב מתקדם
» GOLD FIN – ציפוי מגן נגד קורוזיה על סוללת המעבה במזגנים העיליים
» ערכת JET COOL לפיזור טבעי ואחיד של האוויר
» הפעלה אוטומטית לאחר הפסקת חשמל
» אפשרות חיבור טיימר שבת חיצוני
» עבודה בטמפרטורות נמוכות במיוחד
» שקט במיוחד
Vision  Vision Inverter
» INVERTER – צריכת אנרגיה נמוכה בעיצוב מתקדם
» GOLD FIN – ציפוי מגן נגד קורוזיה על סוללת המעבה במזגנים העיליים
» ערכת JET COOL לפיזור טבעי ואחיד של האוויר
» הפעלה אוטומטית לאחר הפסקת חשמל
» אפשרות חיבור טיימר שבת חיצוני
» עבודה בטמפרטורות נמוכות במיוחד
» שקט במיוחד
Klebio  Klebio Inverter
» INVERTER – צריכת אנרגיה נמוכה בעיצוב מתקדם
» GOLD FIN – ציפוי מגן נגד קורוזיה על סוללת המעבה במזגנים העיליים
» ערכת JET COOL לפיזור טבעי ואחיד של האוויר
» הפעלה אוטומטית לאחר הפסקת חשמל
» אפשרות חיבור טיימר שבת חיצוני
» עבודה בטמפרטורות נמוכות במיוחד
» שקט במיוחד
» בעל מנגנון ניקוי עצמי
Mini  מיני מרכזי LG
» GOLD FIN – ציפוי מגן נגד קורוזיה על סוללת המעבה במזגנים העיליים
» ערכת JET COOL לפיזור טבעי ואחיד של האוויר
» הפעלה אוטומטית לאחר הפסקת חשמל
» אפשרות חיבור טיימר שבת חיצוני
» עבודה בטמפרטורות נמוכות במיוחד
» שקט במיוחד
MiniInverter  מיני מרכזי LG Inverter
» INVERTER – צריכת אנרגיה נמוכה בעיצוב מתקדם
» GOLD FIN – ציפוי מגן נגד קורוזיה על סוללת המעבה במזגנים העיליים
» ערכת JET COOL לפיזור טבעי ואחיד של האוויר
» הפעלה אוטומטית לאחר הפסקת חשמל
» אפשרות חיבור טיימר שבת חיצוני
» עבודה בטמפרטורות נמוכות במיוחד
» שקט במיוחד